ครงการดำเนินงานชุมชนยังยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดเเบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านดงเสือเหลือง

             วันที่ 17มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. นายมิตร ศรีบุรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยได้ไปร่วมงานโครงการดำเนินงานชุมชนยังยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดเเบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านดงเสือเหลือง เวลา โดยมี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดนเป็นประธานในพิธี และ พ.ต.อ วชิระ โลหะเวช ผู้กำกับ สภ.ดงขุย นายวิทยา ลิ้มทองไพศาล กำนันดงขุย นายสมศักดิ์ สัมมาวรรณ เกษตรอำเภอชนเเดน นางนรีรัตน์ ไชย์อัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนเเดน นางนัยนา เเต่งยามา ผอ รพ.สต บุ้งคล้า ร่วมพิธี   รูปภาพเพิ่มเติม

 

นำวัคซีนพิษสุนัขบ้า ไปฉีด น้องหมา น้องแมว ที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

       วันที่ 16 มิถุนายน 2564  ปลัดมิตร ศรีบุรินทร์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย)
ได้นำวัคซีนพิษสุนัขบ้า ไปฉีด น้องหมา น้องแมว ที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เป็นที่เรียบร้อย เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับน้องๆนักเรียนและคณะคุณครู

รูปภาพเพิ่มเติม
 

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน รายนางสาวซุ่นฮวย ประเสริฐตระกูล ม.4 ต.ดงขุย อ.ชนเเดน

                          วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายมิตร ศรีบุรินทร์ปลัดฯ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงขุย พร้อมด้วยนายอดุลย์ รักษ์ศิริ ปลัดอำเภอชนแดน นายวิทยา ลิ้มทองไพศาล กำนันตำบลดงขุย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินเพชรบูรณ์ สาขาชนเเดน ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน รายนางสาวซุ่นฮวย ประเสริฐตระกูล ม.4 ต.ดงขุย อ.ชนเเดน ว่าตำเเหน่งที่ดินอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ใช่หรือไม่  รูปภาพเพิ่มเติม

 

โครงการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

                 วันที่29มีนาคม64 อบต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยนายมิตร ศรีบุรินทร์ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก กล่าวเปิดโครงการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมน้ำขัง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะจัดการอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนพื้นที่ โดยมี ดร.มานัส เสนานุช พร้อมคณะวิทยากรบรรยายและสันทนาการ.

                   30/3/64

อบรมผู้สัมผัสอาหาร  รุ่นที่ 2

           อบต.ดงขุยจัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 วันที่  16 มีนาคม 2564 โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัยในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมผัสอาหาร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 ราย
                            30/03/64

อบรมผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการ

           อบต.ดงขุยจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 วันที่  20-21  มกราคม 2564 โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัยในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการ มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 50 ราย

                           21/01/64

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมด่าน COVID-19
       
นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มาตรวจเยี่ยมด่านเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) โดยมี นายพิทยา  ดวงพัตรา  ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอชนแดน,พ.ต.อ.วริชะ  โรหะเวช  ผกก.สภ.ดงขุย นางนรีรัตน์  ไชยอัครกัลป์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอชนแดน   นายวิทยา  ลิ้มทองไพศาล  กำนันตำบลดงขุย   และนายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงขุย ให้การต้อนรับ วันที่ 11 มกราคม 2564
 

ประชุมคณะกรรมประปาหมู่บ้าน
        
นายมิตร  ศรีบุรินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก
อบต.ดงขุย ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการน้ำประปาหมู่บ้าน   ตำบลดงขุย
 เมื่อวันที่  17   พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงขุย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานะการเงินการบัญชีของประปาหมู่บ้าน
                       17/11/2563

วันพระราชทานธงชาติไทย
          องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบลดงขุย  ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา  08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.ดงขุย

โครงการผู้ว่าพบปะเยี่ยมเยียน​และมอบสิ่งของให้แก่ราษฎร​ในพื้นที่อำเภอชนแดน
          นายมิตร  ศรีบุรินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก
อบต.ดงขุย พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลดงขุย สมาชิกสภา อบต.ดงขุย และผู้นำท้องถิ่น ตำบลดงขุย เข้าร่วมโครงการ ผวจ.เพชรบูรณ์พบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ราษฎร ณ วัดวารีวงษ์ ต.ดงขุย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  วันที่ 22 กันยายน 2563
 

ตรวจสอบฟาร์มไก่น้ำท่วม

     นายมิตร ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก   อบต.ดงขุย   ปศุสัตว์อำเภอ
ชนแดน นิติกร อบต.ดงขุย และผู้ใหญ่บ้าน  ม.6 ร่วมตรวจสอบความเสียหาย ฟาร์มไก่ ม.6 ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฟาร์มไก่ได้รับความเสียหายไก่ตาย จำนวน 5000 ตัว

                           22/09/2563

ปิดงานโครงการ/ดูงาน

     นายมิตร  ศรีบุรินทร์  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาตนเองของกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2563

                                15/09/63

ปลูกหญ้าแฝก หมู่ 7
          18​ มิ.ย.63​ นพช.นพค.16​ ร่วมกับ อบต.ดงขุย​ ผู้นำหมู่บ้าน​ ส.อบต.​และราษฏร​ บ.ดงเสือเหลือง​ เกษตรกรในโครงการเกษตรผสมผสาน​  ต.ดงขุย​ อ.ชนแดน​ จ.เพชรบูรณ์ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่​ฯ​  ของหมู่บ้าน​และ​ สระเกษตรฯ​
ที่ดำเนินการโดย​ นพค.16​ฯ​ รวม​ 35,000 ต้นกล้า​เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน​ครับ
                           18-06-63

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2563

     นายชัย  นิ่มแสวงกุล ประธานสภา อบต.ดงขุย  เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2563 โดยมี ปลัด อบต.ปฏิติบัติหน้าที่นายก อบต.ดงขุย  ตำรวจ ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ดงขุย จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหลัง
อบต.ดงขุย 8-6-63

ทำความสะอาดความสะอาดภายนสำนักงานเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค
วันที่ 1 เมษายน 2563 อบต.ดงขุย ขอขอบคุณ สจ.พงษ์พันธ์,นางเยาวภา  โพธิ์ศรี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14  ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณ อบต.ดงขุยเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค   และป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายใน ตำบลดงขุย

                                  1-4-63

     นายอำเภอชนแดน,สภ.ดงขุย ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.ตำบลดงขุยสมาชิก อบต.ดงขุย,รพ.สต.ดงขุย และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล/หมู่บ้าน ปี 2562 และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ดงขุย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

โครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม
2562
 
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ผกก.สภ.ดงขุย  ประธานสภา
อบต.ดงขุย และสมาชิก  อบต./ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง อบต.ดงขุย ร่วมจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ วัดดงเสือเหลือง  ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย อบรมสมาชิกสภา อบต.ดงขุย และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา     พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ดงขุย ในปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 โครงการ Big Cleaning Day   
     มหาเถระสมาคม เห็นชอบการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง   โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ด้วยแนวทาง 5 ส.ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ฯ     โดยจัดที่วัดวารีวงษ์    หมู่ที่   14   ต.ดงขุย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนให้ความร่วมมือ

วันที่ 10 เมษายน 2562
   นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.
ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย และสมาชิก
อบต./ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง อบต.ดงขุย ร่วมจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

โครงการ Big Cleaning day
   นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.
ดงขุย   ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย   สมาชิก
อบต./ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง อบต.ดงขุย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองระมานสามัคคี  และผู้นำท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ที่วัดหนองระมานสามัคคี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่  27 มีนาคม 2562
     อบต.ดงขุย จัดอบรมทบทวนความรู้ให้กับผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1-17 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (รอบที่ 1 เดือน เมษายน 2562)
นายพิทยา  ดวงพัตรา  ปลัดอาวุโสอำเภอชนแดน  เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  ตำรวจ ข้าราชการครู  เข้าร่วมงาน ณ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ดงขุย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เป็นประธานโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงขุย
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
นายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์  นายอำเภอชนแดน  เป็นประธานเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลอง ปอ หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร  ตำบลดงขุย
12-07-61
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย จัดประชุมสภา อบต.ดงขุย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม 2561 โดยมีการประชุมร่วมกับทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ที่ 16 (นพค.16) และมีผู้ใหญ่บ้านตำบลดงขุย ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร และโครงการต่าง ๆ  ที่ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่ 16 จะเข้ามาพัฒนา หมู่บ้าน ตำบลดงขุย
นายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์ 
นายอำเภอชนแดน  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายมิตร  ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดงขุย และนายชัย  นิ่มแสวงกุล   ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งทางด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
13-6-2561
นายมิตร ศรีบุรินทร์  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ
<<เพิ่มเติม>>
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ออกบริการน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน  หมู่ที่  14 ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาอยู่ระหว่างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งคล้า ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
15/03/61
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์